Darbo sauga žemės ūkyje

darbo saugaVertinant nelaimingų atsitikimų darbe statistiką, aukšti rizikos rodikliai siejami su žemės ūkiu. Čia kasmet įvyksta kelios dešimtys nelaimių. Esminė nelaimingų atsitikimų priežastis yra netinkamai eksploatuojamos judančios technikos dalys, nuo kurių nuimamos apsaugos, padedančios išvengti traumų ir susižeidimų. Siekiant užtikrinti darbų produktyvumą ir panaikinti arba maksimaliai sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, būtina pasirūpinti darbo sauga ir darbuotojų sveikata.

Atlikti tyrimai rodo, kad nelaimingų atsitikimų dažnumas žemės ūkyje beveik kasmet viršija šalies vidutinį nelaimingų atsitikimų rodiklį, todėl žemės ūkio darbai priskiriami didelės rizikos kategorijai. Didžiausi pavojai siejami su sandėliavimo sritimi, mechanizatorių, statybininkų, gyvulininkystės darbuotojų užduotimis ir remonto darbais – minėtųjų sričių specialistai privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją ir praktinių įgūdžių, be to, darbdavys turi užtikrinti, kad visi darbuotojai bus supažindinti su darbo sauga, naudosis privalomomis apsaugos priemonėmis ir vykdys kitus darbo saugos reikalavimus.

Nors didžiausi rizikos rodikliai siejami su netvarkinga technika, negalima paneigti ir kitose žemės ūkio srityse esančių pavojų. Mechanizatoriams daugiausia sunkumų kelia netvarkinga technika ir netinkama įrangos eksploatacija, pvz., savavališkai nuimamos apsaugos priemonės arba atliekami remonto darbai, neatsižvelgiant į esminius saugos reikalavimus (dalis nelaimių nutinka bandant savarankiškai pataisyti įrangą, prieš tai jos neišjungus). Siekiant pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata, pašaliniams asmenims draudžiama naudotis darbo įrenginiais ir mašinomis.

Atskirą rizikos grupę sudaro žemės ūkio darbai, atliekami aukštyje, esant griuvimo tikimybei. Nukritę darbuotojai gali sunkiai susižeisti. Pavojų kelia ir sunkiasvoriai daiktai, galintys užkristi ant darbuotojų. Darbo sauga turi užtikrinti tinkamas apsaugos priemones, sumažinančias kritimo pavojų, be to, darbdaviai turi pasirūpinti, kad darbo vietoje esantys sunkiasvoriai daiktai ir įranga nepradėtų judėti, neatsitrenktų į darbuotojus ar ant jų neužkristų.

Viena esminių saugaus darbo užduočių – tinkamai organizuojami darbo saugos mokymai. Darbuotojai turi būti susipažinę su saugaus elgesio reikalavimais ir naudotis visomis apsaugos priemonėmis. Jei darbuotojai mano, kad jų saugai ir sveikatai kyla pavojus, apie tai jie privalo informuoti darbdavį ar už darbuotojų saugą atsakingą asmenį. Darbuotojas turi teisę atsisakyti atlikti užduotis, kurios kelia pavojų jo sveikatai ir gyvybei, jei darbuotojui nesuteikiamos patikimos saugos priemonės. Darbuotojai turi atlikti tik tuos darbus, kuriems buvo apmokytas, t. y. esant pasikeitimams, darbuotojas turi būti supažindintas su nauja darbo tvarka. Tai reiškia, kad darbdavys, skirdamas naują užduotį, turi informuoti darbuotoją apie profesinę riziką ir įsitikinti, kad darbuotojas žino, kaip saugiai atlikti jam paskirtą užduotį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *