Advokatai Kaune konsultuoja įmonių reorganizavimo klausimais

Advokatai KauneŠiandieninėje visuomenėje itin dažnai sprendžiami įmonių skaidymosi ir jungimosi klausimai. Advokatai Kaune teigia, kad minėtoji sritis reikalauja teisinių žinių ir praktinės patirties, kurios daugeliui verslininkų stinga. Kitaip sakant, jei ketinate užsiimti bendrovės reorganizavimo darbais, privalote pasikonsultuoti su profesionaliais teisininkais.

Praktika rodo, kad įmonių susijungimą dažniausiai lemia kelių bendrovių susiliejamas arba naujo verslo plėtra. Sujungimas palengvina vėlesnius bendrovės valdymo darbus, t. y. minėtasis reorganizacijos būdas padeda išvengti gana sudėtingo dvigubo valdymo aparato, spartina sprendimų priėmimų procesą ir padeda sumažinti įmonės viduje vykdomos veiklos kaštus. Advokatai Kaune teigia, kad šis sprendimas bendrąja prasme užtikrina sėkmingesnę verslo raidą ir padeda išvengti organizacinių sunkumų. Žinoma, kalbėdami apie įmonių sujungimo privalumus, negalime paneigti ir skaidymo naudos. Šis sprendimas naudingas tuo atveju, jei siekiame padalinti atskirų verslų riziką ar atriboti tarpusavyje nesusijusias veiklas (jei atlikti tyrimai patvirtino, kad kelios bendrovės leistų sėkmingiau priimti sprendimus ar spręsti konkurencijos klausimus). Įmonių atskyrimas neretai vykdomas ir dėl vadovų noro dirbti savarankiškai.

Teisinės įmonių jungimo ir skaidymo nuostatos yra patvirtintos LR civilinio kodekso antrojoje knygoje ir LR akcinių bendrovių įstatyme. Teisine prasme bendrovių reorganizavimas suvokiamas kaip juridinio asmens veiklos užbaigimas be likvidavimo procedūros, t. y. vykdant reorganizacijos procedūras, visos juridinio asmens pareigos, jo teisės ir turtas yra perduodami kitam juridiniam asmeniui, kuris įsipareigoja tęsti reorganizuoto juridinio asmens veiklą. Reorganizacija gali būti vykdoma dviem – įmonių jungimo ir skaidymo – būdais.

Siekiant išvengti teisinių nesklandumų, reorganizuojant įmones, būtina pasirūpinti vykdomų procesų kontrole, kuri užtikrintų reorganizuojamų bendrovių teisių ir pareigų įgyvendinimą. Šiame procese būtina atsižvelgti į akcininkų interesus. Advokatai Kaune primena, kad už netinkamą pareigų vykdymą reorganizuojamų bendrovių valdymo organų nariams, kurie yra atsakingi už įmonių jungimą ar skaidymą, bei auditoriams, vertinantiems reorganizavimo sąlygas, numatyta civilinė atsakomybė, t. y. minėtieji asmenys yra įpareigoti atlyginti akcininkams padarytą žalą. Įstatymas numato, kad vykdant įmonių reorganizavimą, perduodant bendrovių teises, pareigas ir turtą, po reorganizavimo proceso veiksiančioms įmonėms priskiriamos ir darbdavio teisės bei pareigos, t. y. įstatymai numato, kad įmonės reorganizavimas nėra teisiškai apibrėžta priežastis, leidžianti nutraukti anksčiau sudarytas darbo sutartis. Kad išvengtumėte galimų teisinių nesklandumų ir užtikrintumėte sistemingą reorganizavimo procesą, pasikonsultuokite su teisininkais ir minėtosios srities specialistais.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *